International Coach Federation

ICF - International Coach Federation


Det finns olika erfarenhetsnivåer på coacher. En coach som är medlem i ICF har alltid en grundnivå av utbildning. Diplomerad coach används inom ICF som beteckning för den som genomgått en coachutbilnding om mer än 60 timmar och klarat de praktiska och teoretiska prov som utbildningen innehåller. Det är en beteckning på en utbildad men ännu ej certifierad coach. Certifiering finns sedan i tre nivåer, Associate Certified Coach  ACC, Professional Certified Coach PCC och Master Certified Coach MCC.

 


 
Varför välja en ICF-certifierad coach?

Alla coacher som är certifierad hos ICF har ackrediterad coachutbildning, dokumenterad erfarenhet och kompetensutvecklar sig kontinuerligt. ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.


ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher både i Sverige och Globalt.


Certifiering

ICF erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet som inte är knutet till en specifik utbildning. Våra utbildningar granskas istället av ett oberoende internationellt råd. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen i enlighet med ICF:s etiska standarder och de 11 kärnkompetenserna. En certifiering gäller i tre år.


Diplomerad coach används inom ICF som beteckning för den som genomgått en coachutbildning om mer än 60 timmar och klarat de praktiska och teoretiska prov som utbildningen innehåller. Det är en beteckning på en utbildad men ännu ej certifierad coach.


Det finns tre nivåer av certifiering som var och en ställer specifika krav på vad som måste uppnås för just denna certifieringsgrad;  ACC, PCC och MCC.


En coach certifierad av ICF

  • Har fått yrkesutbildning från ett program som är särskilt utformat för att lära coachning i linje med ICF’s kärnkompetenser och etiska riktlinjer
  • Har uppvisat en god förståelse och användning av coachningens kärnkompetenser, som beskrivs av ICF, i en observerad coaching eller ett inspelat samtal och har avlagt ett skriftligt prov
  • Är skyldig att följa ICF’s etiska riktlinjer
  • Har dokumenterad coacherfarenhet: 100 timmar (ICF ACC), 500 timmar (ICF PCC) resp 2500 timmar (ICF MCC)
  • Måste förnya sin certifiering var tredje år,  där det bl.a. krävs nya utbildningstimmar för att få ny certifiering.
  • Kan vara medlem i ICF utan att vara certifierad.
  • Kan vara certifierad utan att vara medlem. Så vill du vara helt säker på att den coach du väljer har de kvalifikationer du önskar, kan det vara klokt att be att få se coachens aktuella certifieringsintyg.