Professionell Coaching

Professionell Coaching


Det finns mängder av coacher och coacher med olika expertområden. Det finns karriärcoacher, livscoacher, idrottscoacher etc. Men i grund och botten är coaching ett och samma, oavsett inriktning.   


En professionell coach behöver aldrig ha erfarenhet inom det området som coachuppdraget handlar om, för en coach sitter aldrig på svaret och är aldrig rådgivande. Det är klienten som sitter på svaren och coachen är redskapet att komma fram till en lösning för klienten.


Så vi erbjuder helt enkelt coaching - oavsett vad du vill ha för resultat!


Vad är coaching?

Det som är huvudsyftet med all coaching är att den som coachas ska ”förflytta sig framåt”, vare sig det handlar om idrottsprestation, personlig utveckling eller företagsutveckling. En förenklad bild av vad coahing är; problemlösning!


Coaching eller psykologi? Det finns både likheter och olikheter mellan dessa två. Det som skiljer sig främst är att coachningen fokuserar på nutid och framtid och att lära av det förgångna, men inte uppehålla oss i det.


Coach, mentor eller rådgivare? Här finns också många likheter, men det som främst skiljer sig är att en coach behöver inte ha erfarenhet inom ett visst område då coachen inte är rådgivande oavsett erfarenhet elelr sakkunskap. En mentor däremot ger stöttning och råd utefter sina tidigare erfarenheter och en rådgivare ger konkreta råd utifrån sin sakkunskap.


När använder man en coach?

Har du något du vill uppnå, men vet inte hur eller inte hittar orken? Är du förvirrad över din situation i livet, men inte vet vilken väg du ska gå? Har du tröttnat på att stå och stampa på samma ställe och vill komma vidare – i livet, i förhållandet, i jobbet? Vare sig du är en ”vanlig knegare”, arbetsplatschef, personalchef eller egenföretagare, så behöver man få lyfta fram synpunkter som vrids och vänds åt alla håll tills en ny synvinkel kommer fram.


Med en professionell coach får du hjälp med att ta fram dina styrkor, dina drivkrafter och hitta lösningar du inte hade kommit fram till själv. Med en professionell coach kan du bearbeta alla problem- eller frågeställningar, oavsett storlek! Behöver du gå ned i vikt, hitta egen motivation, motivera andra eller veta vad du vill göra med ditt liv?


– Låt oss hjälpa dig att ta dig dit du vill!


Att tänka på som coachklient

För att coachingen ska ge effekt och att du ska nå dit du vill, behövs för det mesta flera träffar. Är du ny kund hos oss, är alltid fem samtal ett minimum. Varje tillfälle är max 60min, utom samtal två som är max 90min. Ett första samtal utöver de här fem har vi för att tillsammans gå igenom en coachöverenskommelse som innefattar bland annat mål med coachningen, etiska riktlinjer som vi åtar oss att följa, kostnad, betalning mm. Detta första tillfälle är kostnadsfritt.


Inför samtalen behöver du som klient fundera över ett ämne som samtalet ska handla om. Mellan tillfällena måste du vara beredd på att utföra uppgifter som du kommit fram till under samtalen. Inför kommande samtal kan vi komma att ge dig utmaningar.


Något som är viktigt är att du inte sitter med en så kallad dold agenda. Vilket innebär helt enkelt att du kan veta om ett problem, men berättar det inte. Det kan hindra oss att komma framåt i coachningen och är viktigt att ta bort för att det ska bli en utveckling. Öppen och rak kommunikation från båda håll är en förutsättning för att det ska bli bra samtal och resultat.