Mental träning

Mental träning


90-95% av vårt liv består av automatiska tankar, reaktioner och handlingar. Huvudmålet i personlig utveckling är att gå från automatik till ännu bättre automatik. Detta sker genom fyra steg;

1) Medvetenhet om hur du fungerar idag (självkännedom, självinsikt, självbild)

2) Medvetenhet om hur du vill fungera (målmedvetenhet, målbilder)

3) Inlärning genom systematisk träning (mental träning och målprogrammering)

4) Automatisering av det okända (integrering av "den nya livsstilen"


"I ett företag är det bättre att höja motivationen med 10% hos alla anställda än 3040% hos några få chefer"

Lars-Erik Uneståhl

Mental träning med oss på baraNU innefattar stresshantering och andningsövningar, självbildsträning och målbildsträning. Att jobba med sin självmedvetenhet är grunden i all mental träning.


En person med dålig självkännedom har som oftast en dålig självkänsla. Med en dålig självkänsla i grunden leder det inte alltför sällan till att man känner sig otrygg, osäkerheten ökar, man letar gärna efter fel, skyller på andra för det som händer omkring en och konflikter är vanligen förekommande. Genom att arbeta med personers självkänsla så skapar vi trygga människor som ser och förstår sin egen roll i varje situation. 


Mental träning betraktas idag som något självklart i samband med ledarutveckling. Mental träning arbetar på alla nivåer; tankar, känslor, beteenden och med betoning på inre bilder.