Mental hälsa

Mental hälsa


Oj, det här kapitlet skulle kunna bli långt. Men mental hälsa för oss innefattar att vi jobbar med rätt andning, ser över hur du hanterar stress och jobbar med dina tankar. Vilka metoder vi tar till beror på dig som kund och vad du  behöver och är mottaglig för. En kombination av övningar, coaching och mental träning ger en mycket effektiv och bestående effekt - men du behöver jobba för att få det.


Andra inslag som bidrar till positiv mental hälsa är våra Qigonggrupper och vårt engagemang i träningsresor med Hellasagenten