Träning

Träna rättVi vet väll alla om att det är viktigt att träna för god hälsa. Många gånger kan det vara svårt att komma igång med fysisk aktivitet då vi tycker att vi mår bra. Och ofta är det när vi varit med om något, en olycka, en sjukdom, en sjukskrivning, som gör att vi behöver ändra om våra levnadsvanor och börja motionera mera.


Men vad är då skillnad på motion och fysisk aktivitet? Och vart går gränsen för att anses vara fysisk aktiv? Låt oss reda ut begreppen;


Fysisk aktivitet = all typ av medveten och planerad rörelse som ger ökad energiomsättning, t.ex trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, promenader i skog och mark, motion och träning.


Motion = en medveten fysisk aktivitet med viss avsikt, t.ex för att förbättra/bibehålla kondition/hälsa och välbefinnande.


Träning = fysisk aktivitet med en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av aktiviteter, i första hand inom tävlingsidrotten. Träning har naturligtvis stor betydelse även ur ett hälsoperspektiv.


Fysisk aktiv = du behöver ha 150min pulshöjande träning per vecka för att anses vara fysisk aktiv. Men det är också hur länge per gång och intensiteten i det du gör som räknas in. 

”De flesta vet vad som är hälsosamt och inte. Det svåra är att leva efter det”.Vi har lång erfarenhet inom olika träningsformer och program. Allt från lugna yogaövningar till högintensiv träning, från enkla motionsövningar till avancerad träningsnivå. Vi anpassar helt efter dig som kund och dina behov och begränsningar.