Innehåll

Vad innehåller en hälsoprofilbedömning?


Frågeformulär med frågor om livsstil och hälsa

Innan vi träffar dig som deltagare, får du ett frågeformulär att fylla i. Den gör du i lugn och ro och i god tid före vår träff, så att du kan tänka igenom frågorna ordentligt och verkligen fundera över din livsstil och hälsa. Formuläret omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, ensamhet och hälsa.


Mätningar av längd, vikt, midjemått och blodtryck

På plats går vi igenom svaren på formuläret. Längd, vikt, midjemått och blodtryck mäts. Därefter registreras uppgifter om hjärtkärlmedicin, diabetes och astma.


Konditionstest på cykel

Du cyklar mellan 8-10 minuter på en nivå som endast gör dig lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om du är fysiskt aktiv eller inte. Det är som att ta en rask promenad.


Hälsofrämjande och motiverande samtal

Utifrån frågeformuläret samtalar vi med deltagaren där fokus är både på nuläge och på förändringsmöjligheter. Samtalet ger deltagaren möjlighet att förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Deltagaren får reflektera över vilka resultat hon/han är mest nöjd över och hur en kommande hälsovision kan se ut. Medvetenhet skapas och eget ansvar krävs för att ta egna beslut och egna val att lyckas med en livsstilsförändring.


Avrapportering på gruppnivå

De individuella resultaten sammanställs till en grupprapport med möjlighet till fördjupad rapport på t.ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete. De individuella resultaten lyder under tystnadsplikt och ges bara ut till deltagaren själv.


Produktblad

Klicka på bilden så får du info som du kan ladda ned.

Copyright © All Rights Reserved