Hälsoprofilbedömning

Vad är en Hälsoprofilbedömning?


Det är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring. Livsstilen är avgörande för människans hälsa. En hälsosam livsstil bidrar tilll en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv.


Syfte med att göra en hälsoprofilbedömning

För den enskilde individen är det bland annat att skapa insikt om hur livsstilen påverkar hälsan samt att hjälpa deltagaren att se sina möjligheter att förbättra sin livsstil eller behålla en redan bra livsstil.

"Det är ett riktigt bra test. Testet -  och Kajsa! -  ser till helheten, så det handlar inte enbart om kondition och blodtryck och sånt utan även om andra områden som stress, alkohol och kost. Det var en jättebra ögonöppnare för mig!"

Elisabeth Eliason, Borås


För arbetsgivaren handlar det om att veta hur personalen mår, hur stor risk det finns för ohälsa bland de anställda och på så sätt kunna gå in med åtgärder för att bibehålla en frisk och hälsosam personal. Att öka frisknärvaron och hindra, i största möjligaste mån, sjukfrånvaron på arbetsplatsen är något som alla tjänar på, både arbetsgivare och arbetstagare.


Används på gruppnivå

Det är endast gruppresultat som redovisas och inte den enskildes hälsoläge då vi lyder under tystnadsplik. Rapporten på gruppnivå kan användas för att strategiskt utveckla hälsa med nuläge, aktiviteter och uppföljning.

Copyright © All Rights Reserved