Etiska Riktlinjer

Etiska riktlinjer enligt ICF

 

Kajsa är utbildad professionell coach och jobbar enligt ICF;s riktlinjer. Riktlinjerna har flera kapitel, sektioner med förklaringar till allt. Nedan är en sammanfattning av innehållet i riktlinjerna;

Kapitel 1 ICF:s definition av coaching

  • Sektion 1: Allmänt yrkesmässigt uppförande som coach
  • Sektion 2: I händelse av en intressekonflikt
  • Sektion 3: Professionellt uppförande med klienter
  • Sektion 4: Konfidentialitet/Integritet
  • Sektion 5: Kontinuerlig utveckling som coach

Kapitel 2 ICF:s normer för etiskt uppförande

Kapitel 3 ICF:s etiska förbindelse

 

Utvecklad av CoachCompanion

Kajsa har valt att utbilda sig som professionell coach på CoachCompanion - vilka vi rekommenderar varmt om ni själva funderar på att utbilda er som coacher, ett fantastiskt komplement till ledarskapsutbildning. Läs mer på deras hemsida om vilka tjänster och utbildningar de kan erbjuda er.

Läs riktlinjerna i sin helhet här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved