Mental träning

Mental träning

 

90-95% av vårt liv består av automatiska tankar, reaktioner och handlingar. Huvudmålet i personlig utveckling är att gå från automatik till ännu bättre automatik. Detta sker genom fyra steg;

1) Medvetenhet om hur du fungerar idag (självkännedom, självinsikt, självbild)

2) Medvetenhet om hur du vill fungera (målmedvetenhet, målbilder)

3) Inlärning genom systematisk träning (mental träning och målprogrammering)

4) Automatisering av det okända (integrering av "den nya livsstilen"

 

Mental träning med oss på baraNU innefattar stresshantering och andningsövningar, självbildsträning och målbildsträning. En kombination av övningar, coaching och mental träning ger en mycket effektiv och bestående effekt - men det kommer inte gratis.

"I ett företag är det bättre att höja motivationen med 10% hos alla anställda än 3040% hos några få chefer" Lars-Erik Uneståhl

 

Mental träning betraktas idag som något självklart i samband med ledarutveckling. Mental träning arbetar på alla nivåer; tankar, känslor, beteenden och med betoning på inre bilder.

 

Andra inslag som bidrar till positiv mental hälsa är genom att delta i aktiviteter som bidrar till återhämtning. Se vårt engagemang i "Yoga in Greece" och målarkurser i Grekland - båda med Hellasagenten som researrangör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved