Cykeltest

Cykeltest


Konditionstest på cykel

Du cyklar mellan 8-10 minuter på en nivå som endast gör dig lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om du är fysiskt aktiv eller inte. Det är som att ta en rask promenad.


Standardiseringskrav

Det finns några viktiga punkter att tänka på innan du ska ta ditt konditionstest på cykeln. Om du missat att följa något av nedanstående, är risken stor att ditt testresultat blir missvisande.

  • Ingen hård fysisk aktivitet närmare än 24h före testet
  • Ingen större måltid närmare än 3h före testet
  • Ingen rökning/snusning närmare än 2h före testet
  • Ingen feber, infektion, förkylning eller liknande
  • Ej sprungit, cyklat eller stressat till testtillfället


Utbildad på Ekblom-Bak

Vi är utbildade att arbeta med Ekblom Bak-testet som bygger på Åstrandstestet och dess principer och samband. Åstrandstestet har en högre felmarginal (runt 1/3) än Ekblom Bak-testet. Det generella spannet med metodfel har minskat från 9,3 % till 8,7 % i Ekblom Bak, jämfört med beräkningssätt Åstrand som har ett metodfel på 18%. Så vårt tips till er är att när ni ska boka en Hälsoprofilbedömning, hör först vilket test hälsoprofilbedömaren använder sig av – så ni får ut så korrekt resultat som möjligt.


Bakgrund Ekblom Bak-testet

Elin Ekblom Bak har tillsammans med Frida Björkman, Björn Ekblom och Mai-Lis Hellenius utvecklat ett nytt submaximalt test på cykelergometer för beräkning av maximal syreupptagning. Ekblom Bak-testet publicerades 2012 i artikeln ”Ekblom Bak E, Björkman F, Hellenius M-L, Ekblom B. A new submaximal cycle ergometer test for prediction of VO2max. Scand J of Med & Sci in Sports”.


Ekblom bak-testet

Vad är det då som gör att Ekblom bak-testet är det beräkningssätt som har minst felmarginal? På cykeltestet som görs i en hälsoprofilbedömning, anpassas effekten till ålder, kön, vikt, BMI och aktuell motionsvana.  Beräkning utgår efter skillnaden i arbetspuls (mellan det lägre allmänna motståndet på 30 watt och den högre individuellt anpassade effekten), effektökningen, ålder och kön. Tack vare att beräkningen utgår från två arbetspulser, ger det ett resultat som har dubbelt så bra precision jämfört med beräkningsätt Åstrand (där maxpulsen inte är individanpassad utan är allmänt beräknad). Beräkningssätt Ekblom Bak påverkas inte heller lika mycket av yttre faktorer som påverkar arbetspulsen, t ex nervositet, stress, rökning mm, eftersom en eventuell påverkan på pulsen kommer vara lika stor på båda effekterna. Ekblom Bak har också separata formler för män och kvinnor.


Begränsningar i Ekblom Baks beräkningssätt

De som äter betablockerare och de som har en högre eller lägre syreupptagningsförmåga än testpersonerna, kan inte få någon maximal syreupptagningsförmåga beräknad enligt Ekblom Bak-testet. Istället görs då våra tester och uträkningar enligt Åstrandstestet eller Borgtestet. 


Åstrandstestet

Åstrand använder sig av beräkning av maxpuls genom formeln 220 minus åldern. Den individuella maxpulsen kan dock avvika mycket från denna formel. Om en deltagare i verkligheten har en högre eller lägre maxpuls än vad formeln visar, blir beräknad VO2 max felaktigt. Detta beror på att arbetspulsen påverkas av maxpulsnivån. Samtidigt som äldre personer har en genomsnittligt lägre maxpuls har de också en genomsnittligt lägre arbetspuls.


Den individuella avvikelsen i maxpulsen är också den största felkällan i Åstrandtestet.


Arbetspuls som begränsning

Andra felkällor i Åstrandtestet är faktorer som kan påverka arbetspulsen, t ex nervositet, stress, rökning och vissa mediciner.


Med beräkningssätt Åstrand får endast två av tre deltagare en beräknad VO2 max som ligger acceptabelt nära den verkliga maximala nivån.

Copyright © All Rights Reserved